Novinky

04.12.2012 10:13
Naša spoločnosť sa snaží držať trend s dobou a preto investujeme nemalé finančné prostriedky do špeciálnych pomôcok na likvidáciu následkov dopravných nehôd. Zároveň dbáme na bezpečnosťpri práci v teréne, aby sme eliminovali riziká pracovného úrazu alebo následného nešťastia na zdraví a majetku,...

Kontakt

Havaria Trans s.r.o. Malachovská cesta 75
Banská Bystrica
974 05
www.havariatrans.sk

dispečing 0911 349 995

prevádzka Banská Bystrica
Partizánska cesta 106
Banská Bystrica

stredisko Zvolen
Lieskovská cesta
Zvolen

stredisko Žiar nad Hronom
SNP 129
Žiar nad Hronom
odtah@stonline.sk